Pravilna ishrana

Naše zdravlje, raspoloženje, uspesi i izgled dobrim delom zavise od ishrane, a pošto gotovo dve i po godine prosečnog ljudskog veka čovek provede za trpezarijskim stolom, ishrana čini osnovnu ljudsku potrebu koja je strogo određena za svakog pojedinca u zavisnosti od uzrasta, težine, rada, fiziološkog stanja i klime. Kaže se da je čovek ono što jede, tako da nečija izjava da mu je sve jedno kada, kako i šta jede, zaslužuje samo najdublje sažaljenje. Pravilna ishrana ima veliki značaj i u lečenju bolesnog čoveka, zbog čega je važno da se ukratko upoznamo s osnovama pravilne ishrane, jer ćemo, ako se pridržavamo tih pravila očuvati zdravlje, povećati radnu sposobnost i produžiti vek aktivnog života.

Napisao

Zdravlje