Potrebna dokumentacija za roditeljski dodatak

Uraditi još u toku trudnoće!

  1. Otići do ul. Tiršova br 1 i uzeti formular za roditeljski dodatak, ili posetiti sajt i odštampati navedeni formular sa sajta.
  2. Izvaditi državlajnstvo, ne starije od 6 meseci (i za supruga i za vas ).
  3. Izvaditi venčani list ne stariji od 6 meseci.
  4. Fotokopirati zdravstvenu knjižicu
  5. Fotokopirati ličnu kartu
  6. Ako u pošti imate račun-fotokopirati karticu obostrano u dva primerka

Napisao

Saveti za trudnice