Dokumentacija za prijavu imena i prebivališta deteta

Za prijavu imena deteta (koje se vrši u opštini gde pripada klinika u kojoj ste se porodili) poneti:

 1. Vaše državljanstvo i državljanstvo vašeg supruga
 2. Vašu ličnu kartu i ličnu kartu vašeg supruga
 3. Venčani list

Za prijavu prebivališta deteta (koje se vrši u supu opštine na kojoj živite) poneti:

 1. Ličnu kartu vlasnika stana
 2. Ugovor da je stan otkupljen
 3. Uplata od oko 200 dinara

Prijaviti bebu na majčinu adresu! (Uvek se gleda ona adresa gde će majka živeti sa bebom)

U socijalnu službu morate otići lično da bi ste potpisali izjavu (da ćete se starati o bebi) i od njih dobili odgovarajuću potvrdu.

Nakon svega, otići u Tiršovu br 1, i poneti sledeću prikupljenu dokumentaciju:

 1. Državljanstvo majke
 2. Fotokopija prijave prebivališta deteta
 3. Fotokopija lične karte
 4. Fotokopija zdravstvene knjižice
 5. Potvrda centra za socijalni rad
 6. Formular za roditeljski dodatak
 7. Fotokopija računa iz pošte (2 primerka)
 8. Original izvoda iz matične knjige rođenih za bebu

Napomena: Imate rok od 3 meseca od dana porođaja da predate dokumenta. Kada predate dokumentaciju, nadoknada za roditeljski dodatak se uplaćuje za mesec dana.

Kada budete dobili krštenicu bebe, zamolite da vam daju više primeraka, jer će vam biti potrebna na više mesta.

Napisao

Saveti za trudnice