Izmuzavanje dojke

Ponekad je neophodno isprazniti dojku da bi se pripremila flašica koju treba ponuditi detetu u slučaju da mama mora da ode od kuće u vreme podoja ili da bi se smanjio pritisak izazvan začepljenjem. Izmuzavanje se može obaviti ručno ili pomoću posebnih aparata.

  1. Higijena je najvažnija: operite ruke vodom i sapunom i koristite samo sterilizovane posude.
  2. Zagrejte dojku (možete staviti topla pakovanja ili se tuširati toplom vodom nekoliko minuta) kako biste pospešili izlazak mleka.
  3. Ako sve obavite ručno, potrebno je da dojku pridržavate dlanom jedne ruke, a drugom pritiskajte više puta naniže palcem okrenutim na dole. Kada palac stigne do ivice areole, pritisnite na dole i nežno gnječite: tada će mleko izaći iz bradavice. Sprava za izmuzavanje mleka je jednostavna za korišćenje, potrebno je da je naslonite na areolu i povlačite ujednačeno.