Podsticanje kreativnosti kod dece

Kako razviti kreativnost kod dece

Učestvovanjem u više aktivnosti, deca su u mogućnosti da se izraze na bolji način, a time mogu da izbegnu i buduće probleme. Podstičući kreativnost već od najranijeg doba, podstičemo i dečiji emocionalni razvoj. Deca kroz kreativno stvaralaštvo izražavaju svoje emocije, I tko bolje komuniciraju sa okolinom.
Kako možete razvijati dečju kreativnost:

Pričanje priča

Decu treba naučiti da čitaju i razviti im ljubav prema pripovedanju. Kod predškolske dece, koja još ne znaju da čitaju, važno je razvijati veštinu slušanja priča, tako što ćete vi čitati njima. Razgovarajte sa njima o pričama koje čitate. Pitajte ih šta misle kakva je Pepeljugina soba, ili koje su joj najdraže igračke. Pitajte dete šta misli koliko Crvenkapica ima godina i kojih igara voli da se igra sa najboljom prijateljicom. Tako će dete naučiti da razmišlja, pripoveda i, što je najvažnije, razvijaće maštu.

Muzika i ples

Muzika podstiče zabavne aktivnosti za decu kao što su pevanje i ples. Ovakve aktivnosti su idealne za izgradnju samopouzdanja i samopoštovanja. Učite decu pesmice od najranijeg doba. Ove vrste kreativnih aktivnosti podstiču decu da izraze svoju energiju kroz muzički izraz i koordinaciju. Uopšte nije važno da li dete ima muzički talent, važno je da oseti muziku i da ga ona pokrene na način da izrazi emocije glasom i pokretom.

Učenje kroz igru

Postoje neke deci zabavne igre koje im pomažu da razviju različite veštine potrebne u školi i uopšte u životu. Umesto da gleda televiziju, mnogo je bolje za dete da igra neke društvene igre kao što su igre sa kartama ili igre memorije. Takođe, tu su i igre koje uključuju više fizičke aktivnosti, kao što su „noć i dan“ ili „muzičke stolice“. Ovakve aktivnosti će im pomoći da razviju veštinu slušanja.

Kreativne igračke
Deci igračke vrlo brzo dosade, tako da kada kupujete igračke, birajte one kreativne, kao što su npr.Lego kocke. Podstičite dete da u igri koristi i druge predmete, kao što su plastično posuđe ili štipaljke. Neka mašta vodi igru, a ne igračka. Veoma je jednostavno napraviti šator od plahte ili pokrivača i dve stolice. Podstaknite dete da samo osmisli igru, pre nego da ga igračka vodi u igri. Jer, igra je mašta. Dok pravi sobni „šator“ i smišlja pustolovine, naučiće i da rešava probleme i stiče bolju samokontrolu.

Izrada predmeta, crtanje i slikanje
Treba nabaviti sledeći pribor: bojice, flomastere, plastelin, kolaž papir, lepak… Podstaknite dete da pravi rođendanske čestitke, pozivnice ili razglednice. Možda vaše dete nije nadareno za slikanje, ali ovakve aktivnosti će mu razviti motoričke i koordinacijske sposobnosti.