Trovanje hranom

Materije koje izazivaju trovanje hranom mogu se nalaziti u namirnicama (npr. Otrovne gljive, divne bilje, itd.), ali najveći broj zagađivača dolazi u hranu prilikom njene prerade, od pripreme do potrošnje.

Biološko zagađenje hrane

Hrana može biti zagađena od obolele životinje ili za vreme rukovanja hranom (prljavim rukama, posuđem i priborom korišćenim pri obradi i serviiranju), i u najvećem broju slučajeva takva trovanja su uzrok crevnih bolesti. Hranu zagađuju i otrovi koje izlučuju gljivice i buđ kada se namirnice neadekvatno uskladište ili predugo čuvaju. Leti su česta trovanja pečurkama, namirnicom koja je sigurno po svom sastavu rudnik visoke hranljive vrednosti, ali mogu biti izuzetno opasne ako ih sakupljaju osobe koje nisu dovoljno obučene za ovaj posao. I jestive pečurke mogu biti štetne ako se upotrebe za jelo crvljive ili ubuđale. Hemijska zagađenja hrane su danas mnogo češća, npr. Sredstvima za uništavanje štetočina i korova u poljoprivredi. Kada god ste u mogućnosti, uzimajte namirnice od poznatog proizvođača, ili na pijaci kupljene proizvode dugo perite pod tekućom vodom.

Napisao

Zdravlje