Vrnjacka Banja

Vrnjacka Banja smestaj
 

najnovije vesti

   

 

Turistička Organizacija u Vrnjačkoj Banji ( TO )

 

Turisticka Organizacija Vrnjacka Banja TO VRNJAČKA BANJA - Turistička organizacija obavlja poslove od opšteg interesa u izradi programa razvoja turizma i odgovarajućih planskih akata u skladu sa propisima o planiranju i uredjenju prostora za turistička mesta na teritoriji Opštine, unapredjenje opštih poslova za prihvat i boravak turista u turističkom mestu, podsticanje i izgradnja sadržaja od javnog karaktera od interesa za turizam i drugo, usmeravanje i koordinacija aktivnosti nosilaca turisticke ponude na obogacivanju i podizanju nivoa kvaliteta turistickih i komplementarnih sadržaja i stvaranju aktivnog ambijenta, orgnizovanje turističke informativno-propagandne delatnosti, kulturnih i drugih manifestacija od interesa za unapredjenje turizma Opštine.

Turisticka Organizacija Vrnjačka Banja

Adresa: Vrnjacka 6/2, 36210 Vrnjačka Banja
Telefon: 036 611 106, 611 107
Fax: 036 611 107
E-mail: tsc_vb@ptt.rs

 

Spisak svih vesti Najnovija vest

 

   

Spisak svih vesti Najnovija vest

 

Subota22.6.2024.3:00

Vrnjacka Banja Apartmani Smestaj

 

Turistička Organizacija u Vrnjačkoj Banji ( TO ) | Vrnjacka Banja
Turistička Organizacija u Vrnjačkoj Banji ( TO )