Vrnjacka Banja

Vrnjacka Banja smestaj
 

najnovije vesti

   

 

Održana druga redovna sednica Skupštine Opštine Vrnjačka Banja

 

druga sednica skupstine opstine vrnjacka banja Vrnjačka Banja - Nakon razmatranja predloga za dopunu dnevnog reda i usvajanja istog, odbornici Skupštine opštine Vrnjačka Banja su na drugoj redovnoj sednici konstatovali ostavku dosadašnjeg predsednika SO Miodraga Popovića-Draga koju je podneo iz ličnih razloga. Nakon toga, usledio je izbor Verifikacionog odbora, na osnovu čijeg Izveštaja je Skupština donela Odluku o potvrđivanju mandata za sledeće odbornike, kojima je Opštinska izborna komisija izdala uverenja o izboru za odbornika i to za Dragoljuba Bogdanovića, Draganu Petković, Milana Planjanina i Dragana Lazića sa izborne liste Pokrenimo Vrnjačku Banju-Tomislav Nikolić, kao i Dušana Lukovića, sa izborne liste Ujedinjeni regioni Srbije –Jaka Srbija, jaka Vrnjačka Banja i Zvezdana Seočanca, sa izborne liste Jedinstvena Srbija-Dragan Marković-Palma.
U nastavku sednice, Skupština je donela Odluku o utvrđivanju prestanka odborničkih mandata za Dušana Stevanovića, Nenada Manojlovića, Ivana Džatića i Vesne Malićanin, zbog podnetih ostavki, kao i Bobana Đurovića i Andrije Boćanina, zbog preuzimanja funkcija koje su nespojive sa funkcijom odbornika.
Za novog predsednika Skupštine opštine Vrnjačka Banja ponovo je većinom glasova izabran jedini kandidat za tu funkciju Rodoljub Džamić SPS.
Na drugoj redovnoj sednici Skupštine usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Statuta opštine Vrnjačka Banja na osnovu koje Opštinsko veće, umesto dosadašnjih 7, sada broji 9 članova, a novina je i da se, pored već propisanih uslova za razrešenje načelnika, odnosno zamenika načelnika Opštinske uprave, mogu razrešiti na osnovu obrazloženog predloga predsednika opštine.
Skupština je upoznata i sa izveštajima o radu i finansijskim izveštajima javnih preduzeća i ustanova za 2011. godinu i prihvatila zahtev Ugostiteljsko turističke škole sa Domom učenika Vrnjačka Banja za oslobađanje plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za dogradnju objekta Doma učenika.
Na sednici su doneta i akta o načinu organizovanja obavljanja delatnosti linijskog prevoza na teritoriji opštine Vrnjačka Banja: Odluka o izmenama i dopunama Odluke o saobraćaju na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, Odluka o načinu organizovanja obavljanja delatnosti linijskog prevoza na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kao i Rešenje o formiranju stručnog tima za izradu konkursne dokumentacije za davanje koncesije za obavljanje delatnosti linijskog prevoza na teritoriji opštine Vrnjačka Banja (Stručni tim za koncesiju).
Na osnovu usmenog obrazloženja predsednika opštine i potrebe kompletiranja dokumentacije, Odluka o načinu vršenja poslova komunalne delatnosti uređenja, korišćenja i održavanja javnih parkirališta na teritoriji opštine Vrnjačka Banja povučena je i naći će se na dnevnom redu naredne sednice SO.
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kreditiranju i drugim vrstama pomoći učenicima i studentima sa teritorije opštine Vrnjačka Banja je većinom glasova odbornika usvojena, nakon čega se pristupilo izboru i imenovanju. Razrešeni su direktori JP Borjak, Dom zdravlja Dr Nikola Džamić,Ustanove Turistička organizacija Vrnjačka Banja, Kulturnog centra i JP Direkcija za planiranje i izgradnju. Za direktora JP Borjak imenovan je Ivica Lazarević, Ivan Trifunović je novi direktor Turističke organizacije, dok je za vršioce dužnosti direktora Doma zdravlja imenovana Vesna Malićanin, Kulturnog centra Saša Milenković, a JP Direkcije Vojkan Nikolić. Zamenik sekretara Skupštine opštine Vrnjačka Banja je većinom glasova Saša Radisavljević.
Razrešeni su i imenovani članovi upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova.
Kraj sednice bio je rezervisan za odbornička pitanja.

 

Spisak svih vesti Najnovija vest

 

   

Spisak svih vesti Najnovija vest

 

Ponedeljak4.12.2023.7:59

Vrnjacka Banja Apartmani Smestaj

 

Održana druga redovna sednica Skupštine Opštine Vrnjačka Banja | Vrnjacka Banja
Održana druga redovna sednica Skupštine Opštine Vrnjačka Banja