Vrnjacka Banja

Vrnjacka Banja smestaj
 

najnovije vesti

   

 

KONGRES BANJA Udruženje banja Srbije 18-20. maj 2010

 

Obaveštavamo Vas da je termin održavanja Kongresa banja, odlukom Upravnog odbora Udruženja banja Srbije, fiksiran na SVAKI TREĆI UTORAK U MAJU, tako da će se 21. Kongres banja održati od 18 – 20. maja, u Vrnjačkoj Banji.


Osnovna tema Kongresa je „Upravljanje u zdravstvenom turizmu – neophodnost uvođenja standarda“, sa pratećim temama iz svih oblasti koje se tiču banja, i to:
- standardi u medicini i nemedicini,
- novi trendovi u balneologiji,
- marketing i menadžment u zdravstvenom turizmu,
- menadžment turističkih destinacija i lokalnih turističkih organizacija,
- internet marketing,
- medijska promocija zdravstvenog turizma,
- ekologija,
- energetska efikasnost,
- hidrogeološki potencijal Srbije,
- urbanizam i prostorno planiranje,
- druge oblasti koje su bitne za banje/klimatska mesta.

U odnosu na broj predavača, tematski ćemo posvetiti svaki radni dan Kongresa. Osnovna i prateće teme Kongresa biće tretirane od strane domaćih stručnjaka i gostiju iz inostranstva, među kojima izdvajamo predstavnike iz Slovenije i Mađarske. Očekujemo potvrdu učešća predstavnika Ministarstva turizma i NTO Slovačke i Udruženja banja iz Bugarske i Rumunije.

Ono što bi posebno izdvojili je velika verovatnoća da će u radu Kongresa aktivno učestvovati visoki funkcioneri Fondova zdravstvenog osiguranja Nemačke i Austrije. Njihovo učešće će nam na najefikasniji način prezentirati uslove pod kojima se može očekivati dolazak pacijenata iz ove dve zemlje na rehabilitaciju u naše banje. Ovo na osnovu Direktive Evropskog parlamenta i Saveta Evrope o primeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti (Directive Of The European Parliament And Of The Council on the application of patient`s right in cross – border healthcare, Brussels, 2.7.2008., COM(2008) 414, Final). Na ovaj dokument se pozvala predsednica ESPA, dr Sigrun Lang, na prošlogodišnjem Kongresu banja, kada smo dobili obećanje o punoj podršci ESPA u realizaciji ove aktivnosti.

Ovogodišnji Kongres će obeležiti i izlagački segment, koji ćemo realizovati u holovima Termomineralnog kupatila. Osim banja Srbije, svoje mesto u izlagačkom segmentu imaće proizvođači opreme za welness & spa, hotelijerstvo i ugostiteljstvo i slično.

UDRUŽENJE BANJA SRBIJE
Serbian Spas Association

36210 Vrnjačka Banja, Poštanski Fah 51
Tel. +381 36 611 109, +381 36 611 109, 611 110
Fax. +381 36 611 109
GSM +381 65 20 20 120 +381 65 20 20 120

 

Spisak svih vesti Najnovija vest

 

   

Spisak svih vesti Najnovija vest

 

Petak31.5.2024.1:24

Vrnjacka Banja Apartmani Smestaj

 

KONGRES BANJA Udruženje banja Srbije 18-20. maj 2010 | Vrnjacka Banja
KONGRES BANJA Udruženje banja Srbije 18-20. maj 2010