Vrnjacka Banja

Vrnjacka Banja smestaj
 

najnovije vesti

   

 

Poseta delegacije Evropskog udruženja banja (ESPA) Udruženju banja Srbije

 

VRNJACKA BANJA - U periodu od 28. avgusta do 02. septembra Udruženje banja Srbije biće domaćin delegaciji Evropskog udruženja banja (ESPA), koju čine: REINHARD PETRY (direktor za projekte ESPA), dr KURT VON STORCH (direktor za kvalitet ESPA) i dr Theodor Stofira (generalni menadžer Lazné Belhorad u Češkoj Republici i predsednik Komisije za peloid ESPA). Ova poseta je rezultat našeg dogovora sa generalnim sekretarom ESPA, Joachimom Lieberom, na ovogodišnjem Kongresu banja i predstavlja prvu fazu složene aktivnosti koju će Udruženje banja Srbije realizovati uz pomoć ESPA, a to je profilisanje banjskog turističkog proizvoda, segmenta jako bitnog za razvoj banjskog turizma. Naše Udruženje je, prvog dana Kongresa banja, na Okruglom stolu koji je bio posvećen problemima u banjskom receptivnom turizmu, prihvatilo deo odgovornosti za rešenje navedenih problema, i to upravo u ovom segmentu. Poseta obuhvata obilazak sledećih ustanova – destinacija: Sokobanja, Niška Banja, Ribarska Banja, Vrnjačka Banja, Zlatibor, Banja Koviljača i Banja Kanjiža. Cilj je snimanje trenutnog stanja i stepena iskorišćenosti prirodnog i stručnog potencijala („spa checkup“). Nakon detaljne analize uslediće preporuka ESPA za preduzimanje najefikasnijih koraka ka ispunjenju evropskih standarda. 

Spisak svih vesti Najnovija vest

 

   

Spisak svih vesti Najnovija vest

 

Sreda24.4.2024.18:24

Vrnjacka Banja Apartmani Smestaj

 

Poseta delegacije Evropskog udruženja banja (ESPA) Udruženju banja Srbije | Vrnjacka Banja
Poseta delegacije Evropskog udruženja banja (ESPA) Udruženju banja Srbije