Vrnjacka Banja

Vrnjacka Banja smestaj
 
Zdravlje    

Ponedeljak22.4.2024.7:31

 

 

Kategorije

Dijete

Ishrana

Nega tela

Nega zuba

Pušenje i zdravlje

Razni tekstovi

Seks

Zdravi saveti

 

 

 

Muška i ženska seksualna maštanja

Muškarci i žene se po mnogo čemu razlikuju, pa se razlikuju i po sadržaju seksualnih fantazama. Dok žene u vecoj meri od muškaraca maštaju o emocionalno nabijenim i romantičnim relacijama sa muškarcima, muškarci u većoj meri od žena fantaziraju "'sirovi" pa često i brutalni seks. I ovde je uočljiva analogija sa pornografijom. Muškarce u većoj meri uzbuđuje gledanje na platnu "sirovog seksa", žene meka pornografska literatura kao što su "ljubići", pojave koja su objašnjive kako sa biološkog tako i sa psihološkog i sociološkog stanovišta.

Zamena postojećeg partnera tokom seksualnog maštanja

Zamena postojećeg partnera tokom seksualnog maštanja je zajednička tema u seksualnim fantazmima i muškaraca i žena. Da li takav podatak, dobijen u brojnim istraživanjima, menja rašireno shvatanje o monogamiji kao jedinom pravom sistemu vrednosti u ljudskim emocionainim i seksuainim odnosima, ili je jednostavno dokaz da je ljubav prolazna pojava a život udvoje teško podnošljiv? S druge strane, grupni seks i ukrštanje partnerki visoko rangirano seksualno maštanje muškaraca, retko se pojavjluje u maštanjima žene. Nije slučajno! Odraz je filogenetskog nasleđa i specificnih uloga muškaraca i žena u reprodukciji.

I na kraju, koliko pomenuta maštanja utiču na stvarnost? Beznačajno, kažu sva istraživanja! Najveći broj maštarija ovog karaktera ostaje u mašti. I kada se u retkim slučajevima ostvare, osobe se uveravaju da je mašta oduvek bila lepša od stvarnosti.

Mokri snovi

U ljudskoj istoriji tumačenje snova bilo je oduvek opterećeno mističnim, magijskim i natprirodnim svojstvima. Prvo, prividno naučno Tumačenje snova poteklo je od Frojda koji je tvrdio da je najveći broj neseksualnih snova seksualnog karaktera, osim onih u kojima je snevač sanjao seks. U poslednjih pedesetak godina nauka je utvrdila da su snovi deo svakodnevnog noćnog iskustva svake osobe. Seksualni snovi se, osim po sadržaju, ne razlikuju od bilo kojih snova. Kao i drugi snovi najčešće su odraz egzistencijalne situacije snevača.

Pojavljivanjem Frojdove knjige "Tumačenje snova", na početku dvadesetog veka rodila se psihoanaliza, kao nauka o nesvesnoj, seksualnoj i agresivnoj motivaciji dobrog dela svesnog ponašanja neke individue. Snovi su, prema Frojdu "carski put u nesvesno". S obzirom da su nesvesne seksualne i agresivne nagonske potrebe individue koncentisane oko Edipovog kompleksa (seksualne nagonske potrebe prema roditelju suprotnog pola i agresivne prema objektu istog pola) amoralne, svoj izraz i pražnjenje nalaze u snu u maskiranom, odnosno simboličnom obliku. Upravo to, prema slavnom psihoanalitičaru, objašanjava zašto se spavanje održava i zašto se snovi javljaju u svojim nepredvidljivim, zbrkanim, nejasnim oblicima, nikada u "čistoj" seksualno eksplicitnoj formi.
Tumačenje snova
Tumačenje snova zasniva se na otkrivanju značenja simbola kojima se san izražava. Zametan posao tumačenja nesvesnih seksualnih potreba snevača olakšava postojanje tzv. univerzalnih simbola. Oštri i izduženi predmeti u snu (na primer štap, nož su simboli penisa, levkasti i udubljeni piksla, vaza, čamac simbolišu vaginu. Akcije u snu koje uključuju ove objekte odražavaju, takođe, seksualnu simboliku. Vožnja kolima, na primer, simbolički predstavlja koitus. Vozite se, ljudi! Ezoterične kakve jesu, Frojdove postavke danas zvuče bizarno, ali su veoma pogodne za oštroumno brušenje mozga na kućnim zabavama i žurkama.

Neurofiziološka istraživanja snova

Neurofiziološka istraživanja snova, započeta pre pola veka na volonterima u "spavajućim" laboratorijama svode objašnjenje snova, pa i seksualne snove, na mnogo prirodniji i realniji nivo. Svaki čovek, bez izuzetka, sanja preko hiljadu snova u toku jedne godine. Sanja se isključivo u REM-fazama, faze sna koje se karakterišu brzim pokretanjem očnih jabučica pri sklopljenim kapcima a koje se nekoliko puta ponavljaju u toku jedne noći.

U tzv. NON-REM fazama sna, snova nema. Seksualni snovi su samo jedna od varijanti snova različitih sadržaja: trivijalnih i složenih, smisaonih i besmislenih, jasnih i nejasnih, prijatnih i neprijatnih, zastrašujućih poput noćnih mora i opuštajućih poput baškarenja na Egejskom moru. Praćeni su erekcijom kod muškarca, a pojačanom prokrvljenošću genitalnih organa kod žena. Kod jednog broja muškarca (2% do 8%) i žena (2 do 3%) seksualni snovi su propraćeni orgazmom. Reč je o tzv. "mokrim snovima". Interesantno je da i životinje kao sto su mačke, psi, bikovi i konji tokom sna ispoljavaju tokom spavanja spontano izbacivanje sperme. Naučnik pod imenom Levin smatra da je to prirodan način da ove životinje poboljšaju kvalitet sperme. Da li slično objašnjenje važi i za ljude, nije potuno jasno. Činjenica da se mokri snovi u najvećem procentu javljaju kod muškaraca u kasnoj adolescenciji i u osoba u punoj seksualnoj snazi možda govori u prilog ovoj pretpostavci. Nesumnjivo je, međutim, da pojavu u svakom slučaju treba povezati sa pražnjenjem kako nagomilane seksualne energije tako i sa pražnjenjem svakodnevnih napetosti kojim je opterećen sam život.
"Misli srca"  
Dok su biološke činjenice u vezi sa seksualnim snovima nedvosmislene, psihologija seksualnih snova nije u potpunosti jasna, pa podleže arbitrarnom tumačenju. Nesumnjivo je, ipak, da su seksualni snovi direktna posledica nagomilane seksualne energije koja se prazni ovim putem. Istraživanja koja pokazuju da su seksualni snovi zastupljeni kod adolescenata nego kod zrelih osoba, učvršćuju ovu činjenicu. S druge strane, nesumnjivo je da su svi snovi, pa i seksualni - odraz svakodnevnog života neke osobe i da, ponekad jasno a u nekim slučajevima nejasno, zbrkano, fantastično, trivijalno i teško prepoznatljivo odražavaju njene želje, težnje, strahove i more. Većina istraživača na ovom polju se slaže da bez obzira šta čovek sanja u nekom trenutku, sadržaji snova odražavaju ono što nam je u tom životnom trenutku "u glavi". Neki od seksualnih snova su prosti i ne zahtevaju posebno razjašnjene. Ako, na primer, neka osoba sanja da "vodi ljubav" sa nekom privlačnom kreaturom iz okruženja, nesumnjivo je da je osoba koja je "posećuje" u snu - erotski privlači, bez obzira da Ii je ona toga u potpunosti svesna. Kao što kaže seksolog Ana Faradej, san te vrste direktno ukazuje na "misli srca". Takav san, po mišljenju ove naučnice, može da pomogne osobi da se hrabro suoči sa eventaualnom konfliktnom situacijom u slučaju da je zadovoljenje njenih potreba ograničeno nekom moralnom ili drugom zaprekom.

Složenija je stvar kada neka osoba učestalo sanja erotske snove u kojima figuriraju nedostupne ličnosti poput filmskih i sportskih zvezda ili uticajnih političara. U takvim slučajevima tumačenje prirode snevanja nije moguće otkriti Bez razmatranja životne istorije snevača kao i njegove trenutne životne situacije. Analizom te vrste moguće je otkriti i nešto više nego što je prosto tumačenje konkretnog sna koje bi se svelo na eventualnu usamljenost u životu i bekstvo iz nepodnošljive realnosti. Moguće je, na primer, otkriti da je vlasnik tog sna razvio nerealnu životnu filozofiju koja je uvek koncentrisana oko dostizanja najviših, ali nedostupnih ciljeva.

Složenija situacija u tumačenju snova, odnosi se na snevanje homoseksualnih, pedofilnih ili nekih drugih snova koji se obično svrstavaju u perverzije. Takvi snovi, po pravilu, plaše snevača pod uslovom da se san ne poklapa sa realnošću. Često bez osnove i kao plod slučajnih i neizbežnih okolnosti. Jedna osoba je, na primer, ljuljala svoje dete na kolenima i kao posledica uslovnih refleksa doživela je erekciju. Neočekivana reakcija "egzekutivnog organa" je kod te osobe je proizvela jak strah od seksuaine nenormalnosti. Sledeće noći osoba je sanjala ekspiicitan san u kome seksualno napastvuje svoje dete. Depresija i jako osećanje krivice kod te osobe, koja nikada u sopstvenoj istoriji nje ispoljavaia ni u mislima potrebe te vrste, biia je neizbežna posledica traumatičnog sna. Čitalac primećuje da je u ovom slučaju san posledica okolnosti, a ne izraz "moralne degeneracije" snevača.

Zaključujemo po ovom čitanju sledeće: Da bi snovi uopšte odražavali neki smiisao neophodno je da su u skladu sa realnošću!

Dok ljudi u razvijenim tehnološkim sredinama, zbog poslovične užurbanosti života kojim žive, nemaju vremena da fantazmima i snovima pridaju značaj, ljudi u nerazvijenim i primitivnim sredinama su i dalje opterećeni mistikom sna. Prirodno je da takav odnos i predrasude o značaju snova mogu imati dosta značajan uticaj na njihove živote. Da nije uvek tako, postarala se priroda. Najveći broj snova kako običnih tako i svakodnevnih ili se ne pamti ili se istog trenutka po buđenju zaboravlja.

Čak i kad zapamtimo seksuaine snove koji nas uznemiravaju, istoga momenta ih treba zaboraviti. Ali to ne znači da kad je seks u pitanju treba da spavamo.

Prof dr Jezdimir  Zdravković

 

 

 

Muška i ženska seksualna maštanja | Saveti za dobro zdravlje
Muška i ženska seksualna maštanja Saveti za dobro zdravlje