Vrnjacka Banja

Vrnjacka Banja smestaj
 
Zdravlje    

Ponedeljak4.3.2024.10:24

 

 

Kategorije

Dijete

Ishrana

Nega tela

Nega zuba

Pušenje i zdravlje

Razni tekstovi

Seks

Zdravi saveti

 

 

 

Početak žena ili kraj muškaraca

U antičkoj Grčkoj verovalo se da je Eros, u stvaranju sveta, nastao odmah posie Haosa i "stabilne i večne Zemlje". Uprkos činjenici da je od tada prošlo skoro tri milenijuma, čini se da se ničta nije bitno promenilo u glavama ljudi o prirodi i značaju Erosa u životima muškarca i žene. I tačno i netačno! Značenje i mesto Erosa na početku dvadeset i prvog veka slikovito objašnjava parafraza čuvene šekspirovske rečenice. Dakle, "Eros je mrtav. Živeo Eros!"

Karakter, suština i forma sveukupne ljudske seksualne istorije odnosa muškarca i žene, mogla bi da se, bez velikog uprošćavanja, svede na jednu, jedinu aforističnu rečenicu: "Ništa, osim koitusa, nije seks". Pomenuti aforizam, međutim, više ne odgovara pojmu nove seksualnosti. Poslednjih decenija pod uticajem drastičnih promena u društvu ubrzano se menjaju i stereotipi o seksualnim ulogama muškaraca i žena. Aforizam "Sve je seks, osim koitusa", vernije prikazuje trenutno stanje seksualne drame dva pola.

Evo i zašto

Protekla ljudska, pa i ljudska seksualna istorija, odvijala se u znaku sveta koji je pravljen po meri muškaraca i njhove dominacije u svim aspektima života pa i u oblasti seksualnosti. Seksualnost žene je, zbog njene značajnije uloge u reprodukciji, bila pod većom društvenom i religijskom kontrolom u odnosu mušku seksualnost. Ovakav poredak stvari neminovno je određivao prirodu seksualne komunikacije između muškarca i žene, zasnovane u manjoj meri na otvorenosti, bliskosti, vezanosti i obostranom uživanju u duhovnom i telesnom spajanju, a u većoj meri na iluziji otvorenosti, bliskosti vezanosti i telesnom i duhovnom spajanju. Ljubav kao osnova za istinsku seksualnu komunikaciju, i seks kao oblik pražnjenja ljubavne energije bile su, tokom cele ljudske istorije, dve odvojene pojave. Lažni odnos između dva pola ogledao se u činjenici da su u najvećem broju slučajeva, muškarci instrumentalizovali ljubav u korist seksa, dok su žene instrumentalizovale seks u ime ljubavi.

Seksualna revolucija

Biblijski tekst kazuje da za svaku pojavu pod nebeskom kapom "postoji vreme". Nailazi, dakle, vreme neminovnih promena stereotipa o muškim i ženskim ulogama u smislu njihove ravnopravnosti i istinske seksualne komunikacije. Najavu novog vremena nagovestila su dva skorašnja bizarna fenomena pod nazivom "seksualna revolucija" i feministički pokret-oba na izdisaju. Pomenuti pokreti se nisu pojavili slučajno već kao neizbežne posledice neverovarnih društvenih promena koje su se desile u poslednjih pedesetak godina. Reč je o velikoj pokretljivosti ljudi, demokratizaciji, ulaženje žena na velika vrata u biznis i politiku, kontracepciji, dozvoli abortiranja, labavljenju potrebe za sigurnošću žena u braku, usvajanju filozofije bezdetstva kao sistemu vrednosti, kompjuterizaciji uz pojave kao sto su "'cyber seks" ili "sex at first byte", terorističkoj medijskoj propagandi "golog" seksa i pojavi AIDS-a.

Ženska emancipacija

Oslobađanje ženske seksualnosti od stroge društvene i religijske kontrole sa zaokretom prema individualnoj samokontroli čini da se žene postepeno odvajaju od terora muške seksualne dominacije zahtevajući apsolutnu ravnopravnost u svim oblastima života. U novim vremenima "oslobođenog" seksa žene se, sudeći bar po nekim istazivanjima, inteligentnije snalaze. Shervet H. Frazier, kolumnista časopisa "Psychology Today", piše: "Brojne studije pokazuju da su žene danas seksualna bića u većoj meri nego bilo kada u ljudskoj istoriji. Ranije su seksualni terapeuti naglašavali žalbe muškaraca na "hladnoću partnerke". Danas se tim istim terapeutima žene u većoj meri od muškaraca žale na mušku seksualnu nezainteresovanost. U ovoj "postfeminističkoj eri" žene rade seksualne stvari za koje su ranije bile čvrsto ubeđene da nisu ispravne. Nekoliko dekada ranije slavna Kinsyeva istraživanja ukazivala su daje felatio veoma redak u seksuainom ponašanju žena. Studije sa UCLA Univerziteta, kao i mnoge druge studije, pokazale su da je pojava široko prihvaćena među ženama tako da neki istraživači tvrde da skoro sve mlade žene upražnjavaju ovu seksualnu aktivnost".

Decenija početka žena

Ako žene u novim okolnostima postaju svesne sebe i sopstvene seksualnosti, muškarci sve više gube svest i o sebi i neophodnosti da usvoje novu seksualnu ulogu. Težak zadatak. Pokazuje se da muškarci žele da se promene ali da, ipak, ostanu ono što su uvek i bili. Da ostanu muškarci, dakle, slični sopstvenim očevima koji nisu bili preterano spremni da partnerkama otvoreno ispoljavaju sopstvena osećanja, iskažu bliskost, i ako je to potrebno, puste i neku suzu kada dođe vreme za plakanje. Nastupa, dakle, decenija početka žena. Da li to, kada je reč o seksualnosti, istovremeno znači i kraj muškaraca. Ne mra, naravno, da znači, ali pod uslovom da, kada je reč  seksu, zaborave ono što im se miče među nogama, a da umesto toga, obrate više šažnje na ono šta imaju u glavi. Jednom rečju, da budu manje unišljeno potentni a u većoj meri seksualno inteligentni.

Prof dr Jezdimir  Zdravković

 

 

 

Početak žena ili kraj muškaraca | Saveti za dobro zdravlje
Početak žena ili kraj muškaraca Saveti za dobro zdravlje