Vrnjacka Banja

Vrnjacka Banja smestaj
 
Zdravlje    

Sreda29.5.2024.10:33

 

 

Kategorije

Dijete

Ishrana

Nega tela

Nega zuba

Pušenje i zdravlje

Razni tekstovi

Seks

Zdravi saveti

 

 

 

Priroda erotskog maštanja

Jedno istraživanje u Velikoj Britaniji od pre dve do tri decenije pokazalo je da najveći broj tamošnjih domaćica učestalo mašta o erotskim susretima sa raznosačima mleka, peračima prozora i poštarima. Ako se zna da su, u to vreme, za te poslove korišćeni studenti, smisao ovih fantazija postaje jasan.

Cerebralna pornografija

Dok u slučaju engleskih domaćica seksualni fantazmi, uz masturbaciju, koitaine odnose sa imaginativnim partnerom ili na "suvo", unose malo svežine, strasti i romantike u skučeni život disciplinovane moralnosti ovih žena, mnogi seksolozi pretpostavljaju da u drugim slučajevima erotski fantazmi predstavljaju ogledalo "seksualnog karaktera" neke osobe. Individue zaražene romantikom maštaju romantično, poput erotskih susreta sa poznatom, nepoznatom ili nekom slavnom ličnšću na plaži uz šum mora i njihanje palmi. Manje romantične osobe maštaju manje romantične erotske prizore, počev od posmatranja tuđe seksualne igre, zamišljajnja nasilnog seksa punog "krvi i suza", oralnog, analnog i grupnog seksa, homoseksualnih i lezbejskih seansi. Ređi su ili sasvim retki erotski fantazmi bestijalnog, gerontofiličnog ili nekrofiličnog karaktera, koje je ponekad teško razgraničiti od sumanutih ideja - pouzdanih znakova odvajanja od realnosti. Lako je, dakle, u maštanjima ove vrste uočiti izvesnu analogiju sa pornografskim materijalom, što autoru teksta dozvoljava slobodu da erotske fantazme nazove terminom "cerebralna pornografija".

Nastrani fantazmi ili ne?

Ne postoji uopšteni odgovor za objašnjenje seksualnog "karaktera" osoba koje se svesno podvrgavaju ili kojima se nevoljno nameću varijeteti erotskih fantazmagorija. Tek posle razmatranja strukture ličnosti, istorije života i aktuelne situacije erotskih maštara, moglo bi pouzdanije da se odgovori na pitanje smisla samog maštanja. Kod nekih ličnosti erotske fantazije služe ispunjenju želje, kod drugih imaju za cilj ekspementisanje seksom, kod trećih označavaju bekstvo od neprijatne realnosti u vezi sa seksualnim partnerom ili partnerkom, u nekim slučajevima su priprema za akciju u drugim - zamena akcije maštom. Ipak, svim erotskim fantazmima zajedničko je podizanje seksualne budnosti, stanja koje se, samo po sebi, karakteriše prijatnošću i zadovoljstvom koje pruža seks. Upravo na toj činjenici zasnovano je i objašnjenje zašto se fantazmi održavaju. Upravo na toj činjenici, takođe, većina seksualnih terapeuta u svoje programe lečenja seksualnih poremećaja uključuje i pospešivanje seksualnih fantazama kod svojih pacijenata. Možemo dakle, zaključiti da su svi fantazmi sa malim izuzećem korisna autoerotska aktivnost. Stručnjake ne uzbuđuju čak ni "nastrani" fantazmi pod uslovom da je reč samo o mašti, odnosno da mašta ne dobije svoju porvrdu u realnosti. Stanovište zvanične nauke je, naravno, u oštroj suprotnosti sa seksualnom moralnošću koju zastupa crkva. Izrazu "naslada idiota" za uživaoce seksualnih maštanja nije potreba komentar.

Ma koliko bila haotična, seksualna maštanja nisu haotična

I pored ogromne raznovrsnosti seksualnih maštanja počev od "mekih" do veoma "tvrdih" fantazmagorija naučna istraživanja su ipak pronašla neki red. Evo kakav!

Seksualni maštari u najvećem broju ponavljaju scene sopstvenih fantazama. Jedno vreme se, dakle u mašti, ponavlja ista ili slična erotska priča. Kada se iscrpi, postane bleda i ne stvara erotsko uzbuđenje zamenjuje se drugom. Tipičan primer maštarija ove vrste je seks na plaži za željenom osobom.

Drugi zastupljen oblik je zamišljanje nekih scena seksa u kome je osoba agresivna, dominatna ili submisivna, ili pak, igra osobu nad kojom se vrse akti blage ili izrazitije agresije koje ova prima sa izrazima pomešanog bola i zadovoljstva.

Neke osobe obogaćuju seksualna maštanja variranjem zamišljenih scena u trajanju, detaljima, emocionalnom ulaganju ili sadržaju.

I na kraju treći najzastupljeniji oblik seksualnog maštanja odnosi se na sposobnost osobe da po sopstvenoj voiji nastavi ili prekine da mašta ono o čemu mašta.

S druge strane, sva maštanja ove vrste razlikuju se po tome da li se odvijaju na "suvo" ili uz propratnu masturbatornu ili koitalnu aktivnost. Među seksualnim terapeutima postoje neslaganja da li treba obeshrabrivati ili pospešivati maštanja o drugim osobama u vreme neposrednog seksa sa partnerom ili partnerkom. Treba, naravno, obeshrabrivati! Osim što maštanja nisu u stanju da izdrže dugotrajna stanja u smislu njihove jasnoće i manufakture seksualne napetosti, udaljavaju realne partnere od punog emocionalnog i telesnog sjedinjavanja.

Prof dr Jezdimir  Zdravković

 

 

 

Priroda erotskog maštanja | Saveti za dobro zdravlje
Priroda erotskog maštanja Saveti za dobro zdravlje